Islahat Fermanı, büyük devletlerin garantisi altına alınıp bu vesileyle Osmanlıların iç işlerine karışmasına yol açtığı için tenkit olunuyor. Ne dersiniz?
Tanzimat Fermanı’nın, gayrı müslim vatandaşların amme hizmetleri cihetiyle Müslümanlarla müsavi tutulacağına dair hükümleri savsaklandığı için mesele büyüdü. Milletlerarası münasebetlerde müşkül vaziyet hasıl oldu. Islahat ve nihayet adalet fermanı neşredildi. Babıali, kendisinden beklenen ve istenen ıslahatı baştan savma yapmasalardı veya savsaklamasalardı belki bu baskı da olmazdı. Mesela Türkiye’nin de Avrupa Birliği ile münasebetleri benzer şekildedir.
16 Haziran 2022 Perşembe