Pazartesi oruç tutmayı adayan o gün tutamasa, Salı tutsa olur mu?
Evet. Bir kimse perşembe günü oruç tutayım yahut Beytullah’ta şu kadar rekat namaz kılayım yahut bu parayı bayram günü fülan beldede fülan fakire vereyim diye nezrettiği halde, buna muhalif olarak başka bir günde oruç tutsa veya başka bir mescitte o kadar rekat namaz kılsa veya o miktarda başka bir parayı beldede başka bir fakire verse nezrini yerine getirmiş olur. (İbn Abidin)
8 Haziran 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar