Ayın yarılması gibi büyük bir hadisenin, bütün tarihi kaynaklarda geçmesi ya da en azından bazı ecnebi kaynaklarda geçmesi lazım gelmez mi?
Bu bir mucizedir, yani metafizik bir hadisedir. Allah bu hadiseyi başkalarına göstermemiş olabilir.
4 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar