Endülüs Müslümanlarına Osmanlılar yardım etmedi mi?
İspanyollar, İspanya’daki yegâne müslüman devleti tazyik etmeye başladı. Beni Ahmer Devleti’nin elçileri İstanbul’a gelerek Sultan’dan yardım istedi. Ancak askeri bir yardım yapabilmek için Kuzey Afrika’da üslere sahip olmak lazımdı. Bu sebeple Padişah ancak elinden geleni yaptı. Tarihte ilk defa uzun menzilli topları gemilere tatbik eden büyük denizci Kemal Reis kumandasındaki bir donanmayı göndererek İspanya sahillerini bombardıman ettirdi. Ancak bu gözdağı, İspanyolları vazgeçiremedi. 1492’de Granada düştü ve İspanya’da 711 sene süren müslüman hâkimiyeti yıkıldı. 300 bin kişi, Fas ve Cezayir’e hicret etti. Bu göçü, Osmanlı donanması kudretli topları ile himaye etti. Kılıç ile vaftiz arasında obsiyoner bırakılan 100 bin İspanya Yahudisini hiçbir yer kabul etmiyordu. Sultan II. Bayezid bu mültecileri Osmanlı ülkesine kabul etti. Bunlar başta Selânik, İzmir, İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlere yerleştiler.
30 Mart 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar