Müridin tarikat ve şeyh değiştirmesinin hükmü nedir?
Bir şeyhten nasibi yoksa, başka şeyhe bağlanmak, öncekini inkar etmemek ve kötülememek şartıyla caiz görülmüştür.
1 Mart 2022 Salı
Alakalı Başlıklar