Başında ağrı olup mesh edemeyen, abdest ve gusl için ne yapar?
Mesh, sâkıttır, düşer. Meshetmeden geri kalan yerleri yıkar. Yıkanmayıp teyemmüm eder denildi ise, bununla amel edilmez.
3 Aralık 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar