Şernblâlî’nin Dürer hâşiyesinde: “Zâlim, gasp ettiği malları kendi malı ile karıştırırsa, kendi mülkü olurlar. Kendi helâl malı, sahiplerine ödeyecek miktardan nisap miktarı fazla kalırsa, tazmin etmeden evvel de, karışımın zekâtını vermesi lâzım olur” diyor. Bu kimsenin, tazmin etmeden evvel mülk-i habîsin tamamının mı, yoksa bu mülkün içindeki kendi helâl malının mı kırkta bir zekât verecektir?
Ödeyeceği borcu düşer. Geri kalanın zekâtını verir. Mülkü ise de tazmin borcu ile bağlıdır.
10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar