Anne ve babamız ölmeden ayrı ayrı her cuma Yasin okuyacaksın diye yemin ettirse, bir Yasin okuyup ikisinin ruhuna hediye etsek kâfi gelir mi?
Okunan bir âyet veya zikri, müteaddit kişilere hediye etmek caizdir.
14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar