Elfaz-ı küfür sözünün içten kendi iradesiyle geçmesiyle kişi küfre girer mi?
Girer. Küfre düşmek sözle değil niyet ile olur.
14 Eylül 2021 Salı
14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar