Yahudilik/Yahudi ve Musevilik/Musevi kelimelerinin asıl manası nedir?
Musa aleyhisselamın şeriatine Musevilik; bu dinin Talmud ile aldığı şekle ise Yahudilik (Judaism) denir. Yahudilik, bugün ırk manasına da kullanılıyor.
14 Eylül 2021 Salı
14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar