“Şüphesiz ölü, ailesinin ona ağlaması yüzünden azap görür” hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır?
Kimse, başkasının günahının cezasını çekmez. Bu hadis-i şerif, ölü, arkasından kadere isyan edercesine ve haram şekilde (yırtınıp bağırarak) ağlandığını istemediği veya arkasından ağlamanın, ölünün günahları sebebiyle azap görmesine engel olmayacağı şeklinde tefsir edilmiştir. Hadis-i şeriflere mana verip amel etmeye çalışmak tehlikelidir. Fıkıh kitaplarına tâbi olmak; Kur’an-ı kerim ve sünnete tâbi olmak demektir.
29 Ağustos 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar