Nikâh akdi için Peygamber efendimiz 500 dirhem mehir vermiş. Bunun bugünki mukabili nedir?
500 dirhem bugün için takriben 1700 gram gümüştür. Şer’î hükümlere göre bir gram altın 7 gram gümüşe denk olduğundan, bugün 33 reşat altınına tekabül ediyor.
29 Ağustos 2021 Pazar
29 Ağustos 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar