Firmada çalışan ve defalarca para getirip götüren bir çantacı, bir defasında parayı bir mikdar noksan getirse ne lazım gelir?
Alırken sayması ve örfe göre muhafazalı getirmiş olması lâzımdır. Kasıt veya ihmali ile telef olmuşsa öder. Aksi halde ödemez. Bunda şahit yoksa, yemini ile kendi sözüne itibar edilir.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar