Hazreti Ali'nin hilafet zamanında çıkacak fitnelerden dolayı insanlar onun faziletinden şüphe etmesinler diye diğer sahabilerden daha fazla meth edildiği doğru mudur?
Hazreti Ali’nin hayatı hakkındaki rivayetler çok azdır. Bilhassa onu ve soyunu öven rivayetlerin büyük ekseriyeti Şii menşelidir. Ehl-i sünnet âlimleri, bunlardan itikada aykırı olmayanları, Hazret-i Aliye muhabbeti arttırmak ve avamın ona suizannına mani olmak maksadıyla kitaplara almışlardır. Hazret-i Ali çok büyüktür. Ama önceki üç halifeyi öven rivayetler, ondan daha fazladır. Bu sebeple ilk üçü bundan üstün olmuştur.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar