Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Her mezhebde, mezheb imamından rivayet edilen birbirine zıt kaviller vardır. Bunların kitaplara alınmasının sebebi nedir?
Fıkıh kitapları, ilmî araştırma eserleridir. Halk için yazılmış değildir. Burada o meseledeki farklı kaviller söylenir. Değerlendirilir. Cevaplandırılır. Reddedilir. Desteklenir. Veya bunlar hakkında öncekilerin sözleri ele alınır. Bilinse bile sübutu veya delaletinin güçlü olup olmaması mühimdir. Mezheb imamının birbirinden farklı kavilleri ya zamana ve zemine göre verilmiş farklı fetvâlardır. Ya da biri diğerinden evvelki kavlidir. Bazen bunların hangisinin evvel, hangisinin sonra olduğu bilinemez. Kitaba yazılır. Sübut ve delâlet bakımından değerlendirilir. Halk için yazılanlarda tercih edilen bildirilir.


10 Ağustos 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar