Resulullah oğlu vefat ettiğinde, “Eğer yaşasaydı sıddık bir nebi olacaktı” buyurduğunu nasıl anlamalıdır?
Cenabı Allah, peygamberlerine gaybı bildirebilir. Burada kastedilen nebilik, manevi mertebe cihetiyledir.
28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar