Zilhicce’nin birinci gününden onuncu gününe kadar tırnak kesmemek, saç ve sakal traşı olmamak sevap mıdır?
Hacılara benzemek için müstehabdır. Bu zamanda tatbiki gayri mümkün ve manasızdır. Fitne çıkabilir ve hacıların çoğu artık o günlerde bu halde değildir. Hac artık çok kısa sürer.
8 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar