Büyük âlim Ahmed Rıza Han Berilevi’nin, Kureyş soyundan olmadığı için Osmanlı sultanlarının hilâfete hakları yoktur, diye tebliğ neşrettiği doğru mudur?
Duymadım. Diyobendilerin uydurması olabilir. Yaptıysa da Hindistan o zaman İngiliz işgalinde idi. Ne yapabilir? Onun bunun demesiyle hüküm değişmez.
5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar