Bankada çalışmanın caiz olduğunu söylemişsiniz. Peki, faiz alan, veren ve şahitlik edeni lanetleyen hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır?
1-Banka memuru münhasıran faiz akdine şahitlik/kâtiplik yapmadıkça bu hadis-i şerifin şümulüne girmez. 2-Riba, altın ve gümüşte olur. Kâğıt parada cereyan etmesi şüphelidir. 3-Dârülharbde fâiz haram değildir.
5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar