Seyyid Kutub hakkında bir hoca diyor ki: “el-Adaletü’l-İctimaiyye fi’l-İslam (İslamda Sosyal Adalet) kitabında Hz. Osman ve Muaviye (radıyallahu anhuma) ile alakalı ifadelerinden dolayı başta Mahmud Şakir olmak üzere İslami çevreden pek çok isimden eleştiri aldı. Kitabın Dâru İhyai Kütubi’l-Arabiyye’den 1964 tarihli 6. baskısında bu kısmı çıkardı (el-Halidî, Seyyid Kutub mine’l-Mîlad ile’l-İstişhâd, 540). Şu halde Seyyid Kutub’u, rücu ettiği görüşlerinden dolayı tenkit etmek insaf ile bağdaşır mı?
Sonraki baskılara baktım. Aynen duruyor. O kimse yalan söylüyor. Kaldı ki tek tenkit edilen görüşü bu mu?
4 Haziran 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar