1918’de Türk kuvvetlerinin Suriye’yi savaşmadan terk ettiği söyleniyor ama büyük kurmaylardan Kutuzov da Moskova’yı savaşmadan terk etmişti. Bu sayede orduyu kurtarabildi. Bu sayede çar Paris’e ordusuyla girip Fransa’ya diz çöktürdü. Rommel de Kuzey Afrika’da Hitler’e karşı gelerek ricat etti ve bu hareketi askeri tarihçilerce en büyük muvaffakiyeti olarak görülüyor. Çok geniş bir cephe hattında, Allenby gibi yıldırım savaşı taktiğini ilk tatbik eden kumandan ve lojistiği güçlü İngiltere karşısında tutunmaları mümkün müydü?
Geri çekilme elbette bir taktiktir. Ama bu hadiselerin hepsi aynı şey değildir. Öbürlerinde verilen bir karar tatbik edilmiştir. Başka çare de yoktur. Suriye’deki geri çekilme şahsi inisyatiftir. Karargâha aykırıdır. Herkesin niyetini Allah bilir. Galip gelmedikleri için değil, geri çekildikleri için tenkit ediliyor. Tutunamayacakları belli idi. Ama mukavemeti uzatıp, müsait bir sulha elverişli zemin hazırlayabilirlerdi. Nitekim Osmanlı hükümeti de bu sebeple tenkit etmiştir.
4 Haziran 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar