Bankaların sadece faizle iştigal etmediğini, helal ve mübah olan diğer işleri de ifa ettiğinden mütevellit bankalarda çalışmanın mahzurlu olmadığını, alınan maaşında helâl ve haram karışık hâlde olduğundan dolayı külliyen haram olmadığını söylemiştiniz. Merak ettiğim şu ki; bankada, bilhassa şubelerinde çalışan biri, malumunuz olduğu üzere faizli muamelelere aracılık da ediyor. Hadîs-i şerifte faize şâhitlik ve kâtiplik yapan lanetlendiğine göre, bunu nasıl anlamalıdır?
1-Banka memuru münhasıran faiz akdine kâtiplik yapmadıkça bu hadis-i şerifin şümulüne girmez.

2-Riba, altın ve gümüşte olur. Kâğıt parada cereyan etmesi şüphelidir, çünki ulema arasında ihtilaflıdır. Cereyan ettiği kabul edilse bile, bu altına nispetlenerek ölçülür. Faiz, altın kıymetinin altında kalıyorsa, şer’en memnun faiz olmaz.

3-Darülharbde faiz haram değildir.

4-Hadis-i şerifte geçen lanetin haramlığına ehemmiyet vermeksizin yapılan şahitlik ve kâtiplik olduğu da mümkündür. Çünki naslardaki lanet umumiyetle hürmete delalet eder; kati harama tavassut etmek ise, en ağırından mekruh görülmüştür.

4 Haziran 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar