Bir kimse naaşının bulunduğu yerden memleketine gömülmek üzere vasiyet etmesi sahih midir?
Böyle bir vasiyet batıldır. Uyulması şart değildir. Çünki dinen meyyit öldüğü yere defnolunur.
31 Mayıs 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar