Eşya taşıtmak üzere iki hamal ile anlaşılsa, ama ücret konuşulmasa, iş bitince bu hususta ihtilaf çıksa nasıl çözülür?
Ecr-i misl ödenir. Yani piyasa ücreti.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar