Minyatür çizmek caiz midir? Haram ise hikmeti nedir?
Minyatür gölgesiz resim olduğu için, tarihi hâdiseleri tasvir gibi bazı maksatlarla (duvara asarak tazim için değil) yapılmasına cevaz verenler olmuştur. Canlı resmi yapmak, putperestliğe benzediği ve yaratma sıfatının taklidi olduğu için men edilmiştir. Meşhur şahsiyetlerin çizmesi, çizdirmesi dinde ölçü olmaz. Cenab-ı Peygamber’in yasakladığı kabir ziyaretini sonradan serbest bırakmasında olduğu gibi, bugün de resim ve heykelde şirke götürecek sebep olmadığından mahzur yoktur, hükmünü ancak bir peygamber verebilir. Kaldı ki böyle bir mahzurun olmadığı da söylenemez.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar