İran Şahı Nuşirevan ile Ömer ve Amr bin As hazretlerinin hikâyesi doğru mudur?
Efsanedir. Tarihlere göre Nuşirevan 580 senesinde vefat etmiştir.
4 Mayıs 2021 Salı
Alakalı Başlıklar