Hanefî mezhebinde üç parmak [işaret, orta ve yüzük parmakları] ile başa mesh etmekle farz yerine gelmiş olur mu?
Bir parmak ile bile dörtte biri meshederse olur. Üç parmak ile ufkî (yatay) olarak koyup çekmezse olur; şakulî (dikey) ise olmaz.
26 Temmuz 2012 Perşembe
26 Temmuz 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar