Sultan Abdülhamid Han devri istibdat olarak ifade ediliyor. Bu ne kadar doğrudur?
Doğrudur. İstibdad, mutlak monarşi demektir. Bugün istibdad, menfi mana kazanmış, despotluk için kullanılıyor. Sultan Hamid devri ve bütün padişahların devirleri, bugün anayasa hukukunda kullanıldığı üzere bir istibdat ve mutlak monarşi sayılamaz. Zira istibdadda hükümdar her istediği kanunu yapabilir. Halbuki şer’î bir nizamda, ezcümle Osmanlı Devleti’nde padişah her istediği kanunu yapamaz. Çünki İslâm hukuku elini kolunu bağlamış vaziyettedir. Sadece şer’î hukukun kendisine bıraktığı küçük bir sahada (anayasa, idare, maliye ve ceza hukuku) kanun koyabilir.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar