İnsanın aklı ile iman etmesi kaidesi, gayba iman ile tenakuz değil midir?
İkisi farklı şeylerdir. İnsan aklı ile bir yaratıcının varlığını bulabilir. Bir peygamber tebligatını da aklı ile anlayıp kabul eder. Esas olan budur. Ancak kıyamet alametlerinin zuhuru üzerine, güneş doğudan batıp batıdan doğunca, bunu görerek iman eden veya vefatına akın ahiretteki hâli kendisine gösterilen kimsenin imanı, gayba imana mugayir olduğu için makbul değildir. Bu kişi gaybı değil, aklını tasdik etmiştir.
3 Nisan 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar