Birisi bulduğu bir vesikaya istinaden, Halife Abdülmecid Efendi’nin hilafeti 200 bin sterline satmak istediğini; Mısır Kralı 40 bin sterlin verdiği için razı olmadığını söylüyor. Bu doğru mudur?
Vesika dediği, o zaman Türk dışişlerine gelen imzasız bir ihbar mektubudur. Bunun ciddi bir vesika olmadığı âşikârdır. O devirde emniyet arşivi, buna benzer ibretlik nice uydurma ihbar mektuplarıyla doludur. Keşke satsaydı da, Müslümanların bir halifesi olsaydı denebilirse de, Abdülmecid Efendi’nin böyle bir işe tevessül etmesi şöyle dursun; ölene kadar hilafet iddiasından vazgeçmedi. Kaldı ki böyle bir şeyi düşünse bile, hilafeti kaldıran İngilizler buna müsaade etmezdi. Mısır Kralı, İngiliz işgalindeki bir ülkenin hükümdarıdır. İngilizlere rağmen bir şey yapamaz. Evet, Abdülmecid Efendi başta çok maddi sıkıntılar çekmiş; ama kızının dünyanın en zengin adamlarından birisi olan Haydarabad Nizamı’nın oğlu ile evlenmesinden sonra, bu sıkıntıdan bir nebze olsun kurtulmuştur. Nizam, Halife ve ailesine bir maaş bağlamışsa da, bu maaş, İngiliz hükümetinin koyduğu limitin üzerinde olamazdı. Çünki Haydaradad da İngiliz işgalinde idi.
13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar