İslam Hukuku kitabınızda, darülharbde bir müslümanı veya zimmiyi öldürmenin cezası yoktur demişsiniz. Daha sonra yine darülharbde bir müslümanı veya zimmiyi öldürmenin cezası sadece kefarettir demişsiniz. Sonra da dava ikame olduğu zaman diyet ve keffaret verir demişsiniz. Yardımcı olabilir misiniz?
Darülharbde, darülharb vatandaşı bir müslümanı veya zimmiyi öldürürse, bunun cezası darülislamda veya darülharbde sadece kefarettir. Darülharbde, bir darülislam vatandaşını öldürürse, bunun cezası darülislamda diyettir, kısas değildir.
13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar