El-Mutemed fil-Mutekad adlı eserde diyor ki: “Başkalık, Allah ve sıfatları için câiz değildir. Çünki başkalık iki ayrı şey için söylenir ki, bunlardan biri yok olunca, diğeri yerinde kalır. Yahud bunlardan birinin olmaması, diğerinin varlığına, tesir etmez.” Buradaki başkalıktan kasıt nedir?
Zeyd uzun boyludur. Uzun boy onun sıfatıdır. Ama Zeyd=uzun boy değildir. Başka uzun boylular da vardır. Hatta bunlarda miktar da değişir. O halde uzun boy Zeyd'den ayrıdır dediğiniz zaman Zeyd uzun boyluluk sıfatından ayrılmış olur. Uzun boylu olmayan ya kısa boyludur ya orta boyludur Bu da Zeyd için yanlıştır.
28 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar