İslâmiyet niçin mürtedin idamını emretmiştir?
Niçin diye sorulmaz. Din öyle münasip görmüştür. Kur'an-ı kerimde, dininden dönenlerle mücadele edip tövbe etmezlerse öldürmek emrolunmuştur (Nisâ: 89; Tevbe: 12). Hadis-i şerifte “Dininden döneni öldürünüz” buyuruldu. İrtidad, devlete ve cemiyete karşı işlenmiş bir suç kabul edilir. Mürted, vazgeçtiği dinin esasları üzerine binâ edilmiş olan devlete savaş açmış demektir. Dinin hedefi insanlara hidayete kavuşturmaktır. Mürted bu hidayete kavuşmuş; ama küfran-ı nimet ederek ayrılmıştır. Bu son merhaledir; daha ötesi yoktur. Halbuki başka dindekilerin müslüman olmak ihtimali vardır. Şu halde mürtedin hayat hakkı yoktur. Çünki insanlık gayesi dışına çıkmış sayılmaktadır. Mürted, İslâm cemiyetinde, ya itikadını saklar, ifşa etmez; ya da cemiyeti terk eder. Zira hukuk, dışa vuran hareketi cezalandırır. Ancak ifşa ederse, bu başkalarının da kafasını karıştırabilir. Devletin, dini korumak vazifesi vardır.
28 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar