Osmanlı İmparatorluğu tarihinin “kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve çöküş” diye devrelere ayrılması makul müdür?
Bunlar modern tarihçiler tarafından ve tamamen askeri vaziyete göre verilmiş hükümlerdir. 1774’e kadar dünyanın yegâne süper gücü olan Osmanlı İmparatorluğu, 1914’te bile 6 süper güçten birisidir. İlim, sanat, kültür gibi hususlarda farklı tasnifler yapılabilir. İlkçağ, ortaçağ, yeniçağ gibi tasnifler de bunun gibi indidir.
21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar