Abdullah bin Ömer, Hazret-i Ali taraftarı mıydı?
Fitne zamanında Abdullah bin Ömer bitaraf kaldı, her iki tarafı da tutmadı. Yezid halife olduğunda ise biat etti ve Haccac gibi valilerin arkasında namaz kıldı. Hakem hadisesinde Hazret-i Ali’nin hakemi Ebu Musa el-Eş’arî’nin kendisini halifeliğe namzet göstermesi, Ali taraftarı olduğu için değil, bitaraf kaldığı içindir.
21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar