Sezaryenle yapılan doğumdan sonra gelen kan, nifas olur mu?
Doğumu müteakib rahimden gelen kan nifastır. Ameliyat kanı başkadır. Gerçi el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa’da “Bir kadının karnı yarılarak çocuğu çıkarılsa, bu kadın nifaslı sayılmaz” ifadesi vardır. Ancak dört mezhebin fıkıh kitaplarında böyle bir hükme rastlanmadığı gibi, Mâlikî mezhebinde de böyle bir hüküm yoktur. Dolayısıyla bildirdiğiniz “Mâlikî mezhebinde karın yarılarak çocuk alınınca gelen kan nifâs olmaz” sözünü, rahimden gelen kana değil, ameliyat yarasından gelen kana hamletmek doğru olur.
26 Haziran 2012 Salı
Alakalı Başlıklar