Türkiye’de Kürtler haricindeki diğer milletler, mesela Arnavut, Boşnak, Çerkez, Pomak, Laz, Gürcü, Tatar, Azeriler, yerli Türklerden daha çok milliyetçi, bazısı Kemalist çizgide olabiliyorken, Kürtlerde neden bu olmuyor?
Kürtler yerli, onlar muhacir. Muhacirler, sürgün psikolojisiyle, kendilerine kucak açtığını düşündükleri ülkenin rejimine samimi ve suni aşırı bir bağlılık gösterir. Ayrıca militer hisleri kuvvetlidir. Kaldı ki milliyetçilik hep prim yapan bir ideolojidir. Kürtler, ilk yıllarda çok eziyet görmüştür. Diğerleri böyle olmadı. Kaldı ki bunlar içinde de kendi milliyetçileri az değildir.
21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar