Osmanlılar, tasavvufa meraklı ve evliyaya hürmetkâr olduğu halde, nasıl oluyor da İsmail Maşuki, Oğlan Şeyh, Hamza Bali gibi Allah dostları şeyhülislam fetvasıyla cezalandırılıyor?
Bunlar itikadı bozuk insanlar olduğu, milletin imanını bozduğu veya cezbe halinde söyledikleri başkalarına zarar verdiği için, dini korumak maksadıyla hükümet böyle davranmıştır. Bu çok normaldir. Bir de siyasi sebeplerle enterne edilenler vardır ki, bu ayrı bir meseledir.
10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar