Osmanlı Devleti’ndeki çoklu hukuk sisteminde İslâm hukukuna dâhil X, diğer bir hukuka dâhil Y’ye bir zarar verdiğinde dava hangi mahkemeye açılır? Çoklu hukuk sisteminin olduğu bir yerde, farklı kanunlar tatbik eden mahkemeler arasında anlaşmazlık çıkarsa bu nasıl çözülür?
Osmanlı Devleti'nde herkes Osmanlı hukukuna tabidir. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, yerli olsun, ecnebi olsun, fark etmez. Bu, devletin hâkimiyetinin bir vasfıdır. Ancak gayrimüslimler kendi aralarındaki evlenme ve boşanma davalarını, ayrıca miras ve alışveriş gibi muamelata dair davalarını, kendi dini mahkemelerine götürebilirler. Taraflardan bir tanesi müslüman ise Osmanlı Mahkemesi vazifelidir. Ecnebiler de kendi aralarındaki davalarını konsolosluk mahkemelerine götürebilirler. Taraflardan bir tanesi Osmanlı vatandaşı ise, mutlaka Osmanlı mahkemesi bakar. Bakacakları davaların ne olduğu kati hatlarla ayrılmıştır. Bir ihtilaf olduğunda, hükümet karar verir.
29 Ekim 2020 Perşembe
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar