Mütevatir ve meşhur hadisi şeriflerin dışındaki bütün hadisi şeriflere de inanmak lazım mıdır?
Hadis-i şerifleri inanmamak iki türlü olur: Bunlardan bir tanesi, o hadis-i şerifin mevzu olduğuna inanmaktır. Bunun için müctehid olmak ve bir delil bulunması lazımdır. Avam için böyle bir şey mevzubahis değildir. İkincisi Hazret-i Peygamberin doğru söyleyen biri olduğuna inanmamaktır. Bu ise mucib-i küfrdür. Müslüman, hadis-i şeriflerin hepsine inanır.
29 Ekim 2020 Perşembe
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar