Buradaki büyük mezarlığın yeni açılan bir bölgesinden mezar yeri satın aldık. Sonra mezarlık yakınında rastladığım bir vazifeli, bu arsanın sahibiyle devletin istimlak hususunda mahkemelik olduğunu, ama sahibi ölünce varislerin belediye ile anlaştığını, böylece mıntıkanın mezarlığa açılabildiğini söyledi. İlave araştırma yapmak gerekir mi?
Madem istimlak edilmiş, parası ödenmiş, mülk olmuştur, cevaz fetvası vardır. İmam-ı Azam Hazretleri öldükten sonra Bağdat'ın kabristanda değil Hayzuran kabristanda gömülmek istemiş. Hayzuran, şehrin dışında eski bir vakıf kabristanı idi. Bağdat kabristanı ise istimlak yoluyla kurulmuştu. Kimin malının alındığı, parasının ödenip ödenmediği belli olmadığı için, buraya gömülmeyi takvaya uygun bulmamıştı.
29 Ekim 2020 Perşembe
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar