Bir kimse, “Kim namazı terk ederse, kâfir olur” hadis-i şerifine istinaden namaz kılmayan birine kâfir dese ne lazım gelir?
Avam, hadislerle amel edemez. Fakihlere tabi olmalıdır. Ameller imandan cüz değildir. Bu hadis-i şerifi, inkar yoluyla terk ederse kafir olur şeklinde tevil etmişlerdir. Bununla beraber cahil birisi, buna istinaden birine küfr nispet etmişse, küfre düşmez, günahkâr olur.
22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar