Osmanlılar zamanında satışa çıkarılan ilk banknotların, faizli birer tahvil olduğunu okudum. Bunu nasıl anlamalıdır?
Bunlar muamele-i şer’iyye yoluyla şeriata uygun hale getirildikten sonra halka satılmaktadır. Osmanlılarda hiçbir zaman hukuken faiz talebi mümkün değildir.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar