Şah-ı Nakşibend hazretlerinin bir talebesine nehre atla dediği ve onun da atladığı doğru mudur? Doğruysa bunun fetvası var mıdır? Müridin mürşidine teslimiyette ölçüsü ne olmalıdır?
Bunlar uydurma şeylerdir. Şah-ı Nakşibend böyle bir şey emretmez. Emrederse dinlemek caiz olmaz. Böyle biri zaten mürşid değildir. Hadis-i şerifte, “Hâlıka isyan olan yerde mahlûka itaat olmaz” buyuruldu. Mürid, mürşidin elinde, gassalın önündeki ölü gibidir sözü doğrudur. Bu tasavvuf terbiyesi için caridir. Mürşid, istidadlı bir müridi, manevi işaret alırsa terbiye etmeye başlar. Ona istidadına göre vazifeler verir. Mürid bana niye bu vazifeyi verdin, niye şunu vermedin diyemez. Bunu teyid ve müridi itaate teşvik için bu gibi menkıbeler tertiplenmiştir.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar