Avrupa, daha 18. asra kadar sokakları pislik içinde, delileri yakan, daha ortalarda Einstein, Kepler gibi bilim adamları yok iken, nasıl aydınlanma çağı yaşamış? Nasıl sanayi inkılabı yapabilmiş?
Aydınlanmadan kasıt, fikrî aydınlanmadır. Protestanlığın yayılması, Kilise’nin nüfuzunun azalması, Avrupalıların merakı, denizcilik, keşifler, Amerika kıtasının altınlarının ve hammaddesinin Avrupa'yı akışı, buna bağlı olarak sanayi inkılabı, nüfusun artması Avrupa’yı ilerletmiştir. Bu ilerlemede Yahudi entelektüellerin de rolü çoktur.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar