Bazı ayetlerin mushafa alınmadığı iddiası doğru mudur?
Kur’an-ı Kerim'in bazı âyetlerinin kıraati (okunması) nesh olunmuş ve mushafa alınmamıştır. Bu elbette Cebrail’in işareti ve Peygamberin emri ile olmuştur. Bazı âlimlere göre bunlar Kur’an-ı Kerim’in kendisinden değil, tefsirinden idi. Şu anda elde bulunan Kur’an-ı Kerim, Cenab-ı Peygamber’in en son okuduğu ve Kur’an-ı Kerim budur dediği metindir. Bunun üzerinde tevatür ve icmâ vardır. Bunun dışındaki rivayetlerin hepsi zayıftır ve daha ziyade Şiîlere aittir.
28 Eylül 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar