Kuva-yı Milliye ile Ankara hareketinin münasebeti var mıdır?
Bunlar Yunan işgalini müteakiben sivil halkın teşkil ettiği birliklerdir. Ankara hareketi mensupları tarafından toplanmış veya organik olarak Ankara’ya bağlılık arzetmişlerdir. Fiili bir hareket iken, sonradan resmen Ankara hareketine katılmış; muntazam askeri birliklere dönüşmüş veya itaat etmeyenler lağvedilmişlerdir.
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar