Birinci Cihan Harbi'nde her cephede yenilmemize rağmen payitahta çok uzak olan neden Filistin hezimeti Mondros'un imzalanmasındaki baş amil olmuştur?
Suriye Cephesi güçlü bir cepheydi. Ordunun burada mukavemet etmesi İstanbul’un elini düşmana karşı güçlendiriyordu. Bu cephenin çökmesi İstanbul hükümetinin elini zayıflatmış; Mondros mütarekesinin daha ağır şartlarla imzalanmasına sebep olmuştur.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar