Uzak bir yer için ta öteki dünyada veya öteki dünyada bile olsa gider alır demek küfür müdür
Değildir. Mecazdır.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar