İmam Ahmed bin Hanbel, amel imandan cüzdür dediğine göre, nasıl ehl-i sünnetten oluyor?
Öyle bir şey demiyor. Namazı terk eden dinden çıkar diyor. Zira böyle bir hadis-i şerif vardır. Bunu tevil etmiyor; sarih manasını veriyor. Başka ameller için böyle söylemiyor.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar